Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi – Københavns Universitet

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

En eventuel handelskrig mellem Rusland og EU kan få alvorlige konsekvenser for EU's økonomi og beskæftigelse, og de vil i høj grad også berøre Danmark og den danske fødevaresektor, mener forskere fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi. Den danske eksport til Rusland trak i 2013 en beskæftigelse, der svarer til omkring 14.000 fuldtidsansatte, og denne eksport genererede et bidrag til den danske økonomi på cirka 7,5 milliarder kroner. Der er således grundlag for, at en fuld handelskrig kan udløse betydelige tab, og en væsentlig del af tabet både i beskæftigelse og i kroner vil kunne ramme fødevaresektoren. Læs mere >>

Jobs kan bekæmpe krybskytteri

Udsigten til en dagsløn på 15 kroner er mere effektivt til at få afrikanske krybskytter ud af deres illegale erhverv end øget patruljering og højere bøder. Det konkluderer en IFRO-undersøgelse fra Tanzania.
Læs mere >>

IFRO-rapport om ulv i Danmark

En IFRO-rapport om socioøkonomiske aspekter af en mulig genindvandring af ulv i Danmark indgår i grundlaget for Vildtforvaltningsrådets arbejde med et forslag til en dansk forvaltningsplan for ulven.
Hent rapporten her

Rapport om løse søer

En ny rapport præsenterer resultaterne fra et to-årigt forskningsprojekt om mulighederne for, at markedet kan drive - dvs. at forbrugerne vil betale for - at søerne går løse gennem hele produk-tionscyklussen.
Hent rapporten (pdf)

Hvad er kvalitet i indkøbskurven?

IFRO-forskere har undersøgt, hvad forskellige kvalitetsegenskaber betyder for danske forbrugere, når de køber fødevarer. Betyder ’lokalt produceret’ noget, og hvad med økologi, dyrevelfærd og ’naturlighed’? Læs mere på Food of Life eller hent rapporten her.